• Företrädare

  73286

  Maria Lundin

  • Uppdrag

  • Regionfullmäktige, övriga ersättare
  • Bolagsstyrelse, landst./region, ordf.
  • Kommunfullmäktige, ledamot
  • Skola/utbild/barnomsorg, ordförande
  • 1:e vice partiavdelningsordförande