• Företrädare

  73282

  Maria Borgehammar

  • Uppdrag

  • Regionfullmäktige, 1:e ersättare
  • Patient/förtr.nämnd, ersättare
  • Skola/utbild/barnomsorg, ersättare
  • Partidistriktsstyrelse, ledamot
  • 1:e vice partiavdelningsordförande