• Företrädare

  73073

  Sven Rosendahl

  • Uppdrag

  • Regionfullmäktige, 1:e ersättare
  • Övriga uppdrag, landsting, ersättare
  • Kommunfullmäktige, ersättare
  • Miljö/bygg/teknik, ersättare
  • Partiavdelningsstyrelseledamot