• Företrädare

  72925

  Lars Eidenvall

  • Uppdrag

  • Kommunfullmäktige, ledamot
  • Kommunstyrelse, ersättare
  • Miljö/bygg/teknik, ledamot
  • Övriga kommunala uppdrag, ersättare
  • Partiavdelningsstyrelseersättare