• Företrädare

  72790

  Torgny Karlsson

  • Uppdrag

  • Kommunfullmäktige, ersättare
  • Skola/utbild/barnomsorg, ersättare
  • Övriga kommunala uppdrag, vice ordf.
  • Partiavdelningsordförande