• Företrädare

  72763

  Per Larsson

  • Uppdrag

  • Regionfullmäktige, ledamot
  • Regionstyrelse, ledamot
  • Regionråd
  • Bolagsstyrelse, kommun, ledamot
  • Övriga kommunala uppdrag, ledamot
  • 2:e vice partidistriktsordförande
  • Partiavdelningsstyrelseledamot