• Företrädare

    72433

    Linda Risell

    • Uppdrag

    • Kommunfullmäktige, ersättare
    • Social/omsorg/äldrevård, ersättare