• Företrädare

  72417

  Anna-Karin Lundberg

  • Uppdrag

  • Regionfullmäktige, ledamot
  • Kommunfullmäktige, ledamot
  • Kommunfullmäktige, gruppledare
  • Kommunstyrelse, ledamot
  • Social/omsorg/äldrevård, ledamot
  • Skola/utbild/barnomsorg, ersättare
  • Miljö/bygg/teknik, ersättare
  • Demokratiberedning, ledamot
  • Partidistriktsstyrelse, ledamot
  • Partiavdelningsstyrelseledamot