• Företrädare

  Sofia Damm

  • Uppdrag

  • Riksdagsledamot
  • Bolagsstyrelse, kommun, ledamot
  • Valberedning, riksorg., ledamot
  • Partidistriktsstyrelse, ledamot