• Företrädare

  71978

  Margreth Johansson

  • Uppdrag

  • Regionfullmäktige, 1:e ersättare
  • Häls/sjuk/oms/prim/tand, ledamot
  • Revision, kommun, ledamot
  • Partidistriktsstyrelse, ledamot
  • Ombudsman, partidistrikt
  • Partiavdelningsstyrelseledamot