• Företrädare

  71765

  Rut Björkström

  • Uppdrag

  • Regionfullmäktige, övriga ersättare
  • Häls/sjuk/oms/prim/tand, ledamot
  • Kommunfullmäktige, ledamot
  • Kommunfullmäktige, gruppledare
  • Kommunstyrelse, ledamot
  • Kultur/fritid, vice ordf.
  • 2:e vice partidistriktsordförande
  • 1:e vice partiavdelningsordförande