• Företrädare

    71242

    Karl-Erik Lundin

    • Uppdrag

    • Regionfullmäktige, övriga ersättare
    • Kommunfullmäktige, ersättare