• Företrädare

  7109

  Anders Tiger

  • Uppdrag

  • Övriga uppdrag, landsting, ersättare
  • Kommunfullmäktige, ledamot
  • Kommunfullmäktige, gruppledare
  • Kommunstyrelse, ersättare
  • Miljö/bygg/teknik, ledamot
  • Arbetsmarknad, kommun, vice ordf.
  • Valnämnd, ordförande