• Företrädare

  71083

  Magnus Lagergren

  • Uppdrag

  • Regionfullmäktige, ledamot
  • Regional/trafik/miljö, vice ordf.
  • Bolagsstyrelse, landst./region, ledamot
  • Övriga uppdrag, landsting, ersättare
  • Kommunfullmäktige, ersättare
  • Gymnasie, ersättare
  • Partiavdelningsstyrelseledamot