• Företrädare

    71071

    Magnus Gustafsson

    • Uppdrag

    • Valnämnd, ordförande
    • Partiavdelningsstyrelseersättare