• Företrädare

    71063

    Martin Kroon

    • Uppdrag

    • Kommunfullmäktige, ersättare
    • Partiavdelningsstyrelseledamot