• Företrädare

    70611

    Maurice Forslund

    • Uppdrag

    • Partidistriktsstyrelse, ersättare
    • Partiavdelningsordförande