• Företrädare

  70477

  Anne Gustavsson

  • Uppdrag

  • Kommunfullmäktige, ersättare
  • Kultur/fritid, ersättare
  • Övriga kommunala uppdrag, ersättare
  • Partidistriktsstyrelse, ersättare
  • 1:e vice partiavdelningsordförande