• Företrädare

    70468

    Olov Åkerman

    • Uppdrag

    • Övriga kommunala uppdrag, ersättare
    • Fullmäktigeberedning, ledamot