• Företrädare

    7038

    Agneta Käld

    • Uppdrag

    • 1:e vice partiavdelningsordförande
    • Partiavdelningsstyrelseledamot