• Företrädare

  70172

  Stefan Svensson

  • Uppdrag

  • Regionfullmäktige, ledamot
  • Häls/sjuk/oms/prim/tand, vice ordf.
  • Regional/trafik/miljö, ersättare
  • Bolagsstyrelse, landst./region, ordf.
  • Partiavdelningsstyrelseledamot