• Företrädare

  6739

  Bengt Jarring

  • Uppdrag

  • Kommunfullmäktige, ersättare
  • Bolagsstyrelse, kommun, ledamot
  • Valnämnd, ersättare
  • Fullmäktigeberedning, ersättare
  • Partiavdelningsstyrelseledamot