• Företrädare

    62478

    Jonathan Lindgren

    • Uppdrag

    • Miljö/bygg/teknik, ledamot
    • Partiavdelningsstyrelse, ersättare