• Företrädare

  62133

  Linda Masman

  • Uppdrag

  • Kommunfullmäktige, ledamot
  • Valnämnd, ledamot
  • Partiavdelningsordförande