• Företrädare

  61977

  Björn-Owe Björk

  • Uppdrag

  • Regionfullmäktige, ledamot
  • Regionstyrelse, vice ordf.
  • Regionråd
  • Häls/sjuk/oms/prim/tand, ordförande
  • Fastigheter, landst./region, ordförande
  • Övriga uppdrag, landsting, ledamot
  • Kommunfullmäktige, ledamot
  • Kommun-o landst.politiska rådet, ledamot
  • 1:e vice partidistriktsordförande