• Företrädare

    61960

    Susanne Berge

    • Uppdrag

    • Miljö/bygg/teknik, ersättare
    • 1:e vice partiavdelningsordförande