• Företrädare

  60062

  Christopher Engström Dywik

  • Uppdrag

  • Kommunfullmäktige, ledamot
  • Kommunfullmäktige, gruppledare
  • Kommundelsnämnd, vice ordf.
  • Miljö/bygg/teknik, vice ordf.
  • Övriga kommunala uppdrag, ledamot
  • Partidistriktsstyrelse, ledamot
  • Partiavdelningsstyrelseledamot