• Företrädare

  54043

  Gun-Marie Daun

  • Uppdrag

  • Regionfullmäktige, ledamot
  • Häls/sjuk/oms/prim/tand, ersättare
  • Kultur/utbildn/fh-skol, ordförande
  • Patient/förtr.nämnd, ersättare
  • Kommunfullmäktige, ledamot
  • Kommunfullmäktige, gruppledare
  • Kommunstyrelse, ledamot
  • Social/omsorg/äldrevård, ledamot
  • Gymnasie, vice ordf.
  • Demokratiberedning, ledamot
  • 1:e vice partidistriktsordförande
  • Partiavdelningsstyrelseersättare