• Företrädare

    53771

    Margareta Kröger

    • Uppdrag

    • Social/omsorg/äldrevård, ordförande
    • Partiavdelningsstyrelseersättare