• Företrädare

    53414

    Marianne Carlsson

    • Uppdrag

    • Kommunfullmäktige, ledamot
    • Övriga kommunala uppdrag, ledamot