• Företrädare

  53413

  Kenth Carlsson

  • Uppdrag

  • Regionfullmäktige, ledamot
  • Regional/trafik/miljö, ledamot
  • Kommunfullmäktige, ersättare
  • Kommunstyrelse, ersättare
  • Övriga kommunala uppdrag, ledamot
  • Partiavdelningsordförande