• Företrädare

  53340

  Mona Hammarstedt

  • Uppdrag

  • Regionfullmäktige, ledamot
  • Regionfullmäktige, gruppledare
  • Regionstyrelse, ledamot
  • Kommunfullmäktige, ersättare
  • Partidistriktsstyrelse, ledamot
  • Partiavdelningsstyrelseledamot