• Företrädare

  53258

  Mattias J Fröding

  • Uppdrag

  • Regionfullmäktige, ledamot
  • Regionstyrelse, ersättare
  • Häls/sjuk/oms/prim/tand, ledamot
  • Kommunfullmäktige, ledamot
  • Kultur/fritid, vice ordf.
  • Övriga kommunala uppdrag, ordförande