• Företrädare

  53243

  Håkan Stålbert

  • Uppdrag

  • Regionfullmäktige, övriga ersättare
  • Regional/trafik/miljö, ordförande
  • Kommun-o landst.politiska rådet, adj.
  • Partiavdelningsstyrelseledamot