• Företrädare

  53178

  Kent Klarenius

  • Uppdrag

  • Fastigheter, landst./region, ledamot
  • Miljö/bygg/teknik, ledamot
  • Bolagsstyrelse, kommun, ledamot
  • Övriga kommunala uppdrag, ledamot
  • Partiavdelningsordförande