• Företrädare

  52739

  Lili André

  • Uppdrag

  • Regionfullmäktige, ledamot
  • Kommunfullmäktige, ledamot
  • Bolagsstyrelse, kommun, ledamot
  • Partistyrelsen, ledamot
  • Partidistriktsordförande