• Företrädare

  52570

  Bo Hellmark

  • Uppdrag

  • Kommunfullmäktige, gruppledare
  • Stadsplan, ersättare
  • Partidistriktsstyrelse, ersättare
  • Partiavdelningsstyrelseledamot