• Företrädare

    52437

    Anders Göransson

    • Uppdrag

    • Kommunfullmäktige, ersättare
    • Stadsplan, ersättare