• Företrädare

  52253

  Henrik Sendelbach

  • Uppdrag

  • Regionfullmäktige, ledamot
  • Regionfullmäktige, gruppledare
  • Regional/trafik/miljö, vice ordf.
  • Bolagsstyrelse, landst./region, ordf.
  • Partiavdelningsordförande