• Företrädare

    52112

    Anders Riedenfalk

    • Uppdrag

    • Övriga kommunala uppdrag, ledamot
    • Partidistriktsstyrelse, ersättare