• Företrädare

  51982

  Anders Lundström

  • Uppdrag

  • Regionfullmäktige, ledamot
  • Regionstyrelse, ersättare
  • Regionråd
  • Häls/sjuk/oms/prim/tand, ordförande
  • Kommun-o landst.politiska rådet, ledamot