• Företrädare

  51944

  Isabella Carlén

  • Uppdrag

  • Regionfullmäktige, ledamot
  • Patient/förtr.nämnd, ledamot
  • Kommunfullmäktige, ledamot
  • Kommunfullmäktige, gruppledare
  • Kommunstyrelse, ledamot
  • Kultur/fritid, ordförande
  • Bolagsstyrelse, kommun, ersättare
  • Demokratiberedning, ledamot
  • Övriga kommunala uppdrag, ledamot
  • Övriga kommunala uppdrag, ersättare
  • Partidistriktsstyrelse, ledamot
  • Partiavdelningsordförande