• Företrädare

  51651

  Veronica Kerr

  • Uppdrag

  • Regionfullmäktige, övriga ersättare
  • Patient/förtr.nämnd, vice ordf.
  • Kommunfullmäktige, ledamot
  • Kommunfullmäktige, gruppledare
  • Kommunstyrelse, ledamot
  • Social/omsorg/äldrevård, vice ordf.
  • Miljö/bygg/teknik, ledamot
  • Övriga kommunala uppdrag, ledamot
  • Kommun-o landst.politiska rådet, ledamot
  • 1:e vice partidistriktsordförande
  • Partiavdelningsstyrelseledamot