• Företrädare

  51555

  Jan-Åke Jansson

  • Uppdrag

  • Regionfullmäktige, övriga ersättare
  • Kommunfullmäktige, ordförande
  • Valnämnd, ersättare
  • Övriga kommunala uppdrag, ersättare
  • Partiavdelningsstyrelseledamot