• Företrädare

  51519

  Karl Henriksson

  • Uppdrag

  • Regionfullmäktige, ledamot
  • Regional/trafik/miljö, vice ordf.
  • Övriga uppdrag, landsting, ledamot
  • Kommunfullmäktige, ledamot
  • Kommunfullmäktige, gruppledare
  • Kommunstyrelse, ledamot
  • Kommunalråd
  • Social/omsorg/äldrevård, ordförande
  • Arbetsmarknad, kommun, ersättare
  • Övriga kommunala uppdrag, ordförande
  • Partidistriktsstyrelse, ledamot
  • Partiavdelningsstyrelseledamot