• Företrädare

  51305

  Erik Nilsson

  • Uppdrag

  • Regional/trafik/miljö, ersättare
  • Kommunfullmäktige, ledamot
  • Kommunfullmäktige, gruppledare
  • Kommunstyrelse, ledamot
  • Kommunalråd
  • Stadsplan, ordförande
  • Bolagsstyrelse, kommun, ersättare
  • Övriga kommunala uppdrag, ersättare
  • Kommun-o landst.politiska rådet, ledamot
  • Partidistriktsstyrelse, ledamot
  • Partiavdelningsstyrelse, ledamot