• Företrädare

  Robert Halef halvbild

  Robert Halef

 • Jag är riksdagsledamot för Stockholms län sedan år 2010 och Kristdemokraternas ledamot i Trafikutskottet och talesperson för frågor som rör transport, infrastruktur, IT och kommunikationer. Jag sitter tillika som ersättare för Kristdemokraterna i EU-nämnden, försvarsutskottet och utrikesutskottet. Jag har ett särskilt intresse för mänskliga fri- och rättigheter och ett stort politiskt engagemang för kristna minoriteters utsatta situation världen över. Solidaritet och medmänsklighet är min drivkraft. Demokratiutveckling och religionsfrihet är frågor som ligger mig varmt om hjärtat liksom ökad valfrihet för familjen och ett socialt ansvarstagande för de allra mest utsatta i samhället.
  I am a Member of Parliament since 2010, representing the Stockholm County constituency. In my role as International Trade Spokesperson and Spokesperson in Matters Concerning the Rights of Christian Minority Groups, I am a Deputy Member of the committees on Foreign Affairs, European Union Affairs, Justice, Finance, and Transport and Communications. Dedicated to the global advancement of human rights, free-trade-driven development and the situation of Christian minorities world-wide, I am also passionate about the fight against transnational, organised crime, and labour and education-related topics.
  • Uppdrag

  • Riksdagsledamot
  • Kommunfullmäktige, ledamot
  • Bolagsstyrelse, kommun, ordförande
  • Partiavdelningsordförande