• Företrädare

  51015

  Gorges Barkho

  • Uppdrag

  • Regionfullmäktige, övriga ersättare
  • Övriga uppdrag, landsting, ersättare
  • Kommunfullmäktige, ledamot
  • Skola/utbild/barnomsorg, ledamot