• Företrädare

  51004

  Elisabet Lann

  • Uppdrag

  • Häls/sjuk/oms/prim/tand, ordförande
  • Kommunfullmäktige, gruppledare
  • Kommunstyrelse, ordförande
  • Kommunalråd
  • Kultur/fritid, ordförande
  • Kultur/fritid, ersättare
  • Bolagsstyrelse, kommun, ledamot
  • Övriga kommunala uppdrag, ordförande
  • Övriga kommunala uppdrag, ledamot
  • Partistyrelsen, ledamot
  • Partidistriktsstyrelse, ersättare
  • 2:e vice partiavdelningsordförande