• Företrädare

  49996

  Bengt Nilsson

  • Uppdrag

  • Kommunfullmäktige, ledamot
  • Kommunstyrelse, ersättare
  • Överförmyndarnämnd, ledamot
  • Valnämnd, ledamot
  • Partiavdelningsordförande